Livsstil og forbrug

Pas på brandfaren i naturen

Der er knastørt mange steder lige nu, og risikoen for en naturbrand er derfor større. Vær varsom med brug af åben ild, fx hvis du griller eller bruger gasbrænder mod ukrudt – og hav altid vand i nærheden. Foto: Pixabay

Foråret og sommeren er højsæson for naturbrande. Fra marts til september rykker de kommunale beredskaber i gennemsnit ud mere end 200 gange om måneden til brande i naturen. Det er over dobbelt så mange udrykninger til naturbrande som i årets øvrige fem måneder.

I foråret er det især aske og cigaretskodder, afbrænding af haveaffald og brug af ukrudtsbrænder, der forårsager naturbrandene. Senere på året er det i højere grad uforsigtighed med grill og bål i naturen, som sender de danske beredskaber på opgaver.

Gode råd – undgå brand i naturen

 • Vær opmærksom på lokale eller permanente forbud mod afbrænding eller brug af åben ild. Sådanne forbud fremgår af denne hjemmeside
 • Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille i naturen
 • Hold altid afstand til bevoksning
 • Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt
 • Brug kun åben ild i stille vejr
 • Hav altid vand i nærheden, når du bruger åben ild
 • Brug tobak, maskiner og elektrisk værktøj med omtanke – få gnister kan starte en brand
 • Lad ikke glas ligge fremme i solen i den tørre vegetation
 • Parker aldrig din bil i højt tørt vegetation
 • Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude

Over 300 markbrande

Hvert år tilkaldes brandvæsenet til at slukke over 300 markbrande. Du kan reducere risikoen for markbrande ved at træffe forholdsregler før og under høstarbejdet – og være forberedt, hvis uheldet skulle være ude.

Høstperioden nærmer sig, og her er det ekstra vigtigt at være opmærksom på risikoen for markbrande. Hvert år tilkaldes brandvæsenet i gennemsnit over 300 gange til at slukke markbrand. I den rekordtørre sommer i 2018 skete det over 900 gange.

Du kan gøre dit for at undgå, at høsten går op i røg, ved at følge nogle simple forholdsregler:

Før høstarbejdet:

 • Sørg for at maskinen er vedligeholdt – smør maskindele, efterse remme, kontrollér køler og kølerslange, efterse det elektriske system, tjek bremser og lejer, udskift tærede og slidte dele og fjern rustskaller fra udstødningsrør
 • Sørg for at slukningsudstyr er på plads og virker. Det kan være en god idé også at medbringe branddaskere/bladriver eller lignende
 • Sørg gerne for noget ekstra udstyr ved marken, som evt. kan lave et brandbælte eller slukke en brand
 • Tjek Brandfare.dk for risikoen for, at brand kan opstå og spredes

Læs mere om naturbrande

Tjek kommuner med afbrændingsforbud

Tjek brandfareindeks

Kilde: Danske Beredskaber og Vestsjællands Brandvæsen

Kommentarer