Samfund

Ny pop up-skole i Køge skal uddanne fængselsbetjente og værkmestre

Foto: Coverganda

Kriminalforsorgen åbner en ny skole i Køge, der skal uddanne fængselsbetjente og værkmestre til fængsler og arrester i Østdanmark. 

Snart får borgerne på Sjælland en ny mulighed, når de skal vælge uddannelse.

Kriminalforsorgen slår nemlig til efteråret dørene op for endnu en såkaldt pop-up skole, når en ny skole i Køge åbner. På skolen kan man uddanne sig til fængselsbetjent og værkmester og første skoledag er mandag den 2. oktober.

– Fængselsbetjente udfører et af samfundets vigtigste og mest meningsfulde funktioner. De holder os alle sammen trygge samtidig med, at de hver dag skubber mennesker i en retning mod et bedre liv uden kriminalitet. Jeg håber, at den nye pop-up uddannelse i Køge kan være med til at gøre, at endnu flere vælger at uddanne sig til fængselsbetjent. Så vores dygtige medarbejdere i landets fængsler og arrester kan få endnu flere gode kolleger – det er der brug for, siger justitsminister Peter Hummelgaard (S).

Skolen etableres som en såkaldt pop-up skole, hvor der som udgangspunkt alene optages ét hold elever, hvorefter uddannelsen rykker videre til en ny lokation. Skolen i Køge er den tredje skole, som kriminalforsorgen åbner efter pop-up-skolekonceptet.

Pop-up skolerne er en del af flerårsaftalen for kriminalforsorgen, der blev indgået i december 2021.

– Jeg er rigtig glad for, at vi til efteråret kan slå dørene op for endnu en pop-up skole. Skolen i Køge bliver en rigtig god mulighed for alle dem, der gerne vil være fængselsbetjent eller værkmester, men som måske synes, at vores skoler ligger for langt væk. Pop-up skolerne er et koncept, der har vist sig at fungere, fordi vi kan rykke vores uddannelser derhen, hvor der er et stort rekrutteringspotentiale og –behov. Der har der været stor tilslutning til pop-up skolerne i Odense og Esbjerg, så nu håber vi på samme positive oplevelse i Køge, siger direktør for kriminalforsorgen, Ina Eliasen.

Den præcise placering af pop-up skolen er endnu ikke fastlagt endeligt, men der arbejdes lige nu på højtryk for at finde den rette lokation, som både indeholder idrætsfaciliteter, klasseværelser, grupperum mv. Med skolen i Køge øges rekrutteringsgrundlaget i forhold til fængsler og arrester i Østdanmark, da nye fængselsbetjentelever i nærområdet får kortere til uddannelsen end tidligere.

– I Køge har vi en vision om at kunne tilbyde et varieret uddannelsesvalg, og det betyder, at vi i dag er en populær uddannelsesby for unge fra hele kommunen og opland. Når Kriminalforsorgen vælger at placere deres uddannelsescenter her i Køge bidrager det til lige præcis det, vi gerne vil – nemlig at sikre relevante uddannelser med høj kvalitet. Jeg ser frem til at byde Kriminalforsorgens uddannelsescenter velkommen til efteråret, siger borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke (S).

Ansøgningsfristerne til optag på fængselsbetjent- og værkmesteruddannelsen i Køge er den 7. august 2023. Alle indkomne ansøgninger vil blive behandlet frem mod slutningen af august med henblik på at sikre det højest mulige antal optagne elever til uddannelsesstart.

Kriminalforsorgen har i 2022-23 udvidet antallet af skoler fra to til seks byer og driver nu permanente skoler i Birkerød, Nykøbing Falster og Møgelkær (v. Horsens) samt pop-up skoler i Odense, Esbjerg og nu også i Køge.

Kriminalforsorgen har massivt fokus på at rekruttere og fastholde flere fængselsbetjente, hvilket betyder, at der foruden at udvide antallet af skoler blandt andet også er indført fuld løn under uddannelsen.

Kommentarer