Kultur

National Flagdag for Hørsholms veteraner og deres pårørende

Søndag d. 5. september 2021 kl. 8.30 – 12.00, markerer Hørsholm Kommune igen i år Den Nationale Flagdag for Hørsholms veteraner og andre udsendte under Danmarks Flag, samt deres pårørende.

Den åbne del af arrangementet, der er for alle, er afsløringen af en mindesten ved Dronnningedammen.

I år er der 2 store punkter på programmet. Det første punkt er afsløring af den nye Mindesten.

”Mindestenen er til ære for veteraner og deres pårørende og jeg opfatter det som en stor ære at få lov at være med til afsløringen, ” siger borgmester Morten Slotved. ”Stenen kommer til at stå centralt i byen og jeg synes, det er særligt, at den er rejst af vores lokale veteraner, der både har taget initiativ og finansieret stenen. ” Mindesten afsløres kl. 8.30 ved Dronningedammen, for enden af Dronningvej. Alle kan deltage ved afsløringen af Mindestenen.

Det andet store punkt er, at Hørsholm Kommune i år hylder de pårørende, og i særdeleshed børnene. Det sker ved et lukket arrangement på Rådhuset, der står i børnenes tegn. Mange børn og unge påvirkes af en udsendelse. De udsendtes børn oplever ændrede hverdagsrutiner, de lider afsavn og kan opleve frygt og tvivl. Dette vil Hørsholm Kommune og Veterancafé Hørsholm gerne sætte fokus på, ved at anerkende dem, i form af at udlevere en medalje og et diplom for netop deres tapperhed og udholdenhed.

Dagens program udarbejdet sammen med Veterancafé Hørsholm

Dagens programlægning er udarbejdet i tæt samarbejde med en arbejdsgruppe fra Veterancafeen Hørsholm, ved Hørsholm-veteranerne Ronnie Santiago, Lars B. Olsen og Henrik Abildstrøm. Veteran Henrik Abildstrøm udtaler på vegne af de lokale veteraner og Veterancafé Hørsholm: ”Det har været et spændende år, med planlæggelse af Flagdagen. Vi glæder os over at kommunen igen, og i år også at biblioteket, støtter afholdelse af Flagdagen for Danmarks udsendte. Det har været af høj prioritet, for de lokale veteraner i Hørsholm, at få rejst en lokal Mindesten for Danmarks Udsendte og deres pårørende. Det er nu lykkes, ved økonomisk støtte fra det lokale erhvervsliv og ved praktisk støtte og samarbejde med Hørsholm Kommune, kan vi nu afsløre Mindestenen på selve Flagdagen. Vi ser også frem til at hylde de pårørende og særligt børnene på dagen. Vi håber mange veteraner og pårørende vil deltage og bakke op om Flagdagen d. 5. september her i Hørsholm Kommune”.

Se dagens program på Hørsholms Kommunes hjemmeside.

Kommentarer