Hørsholm

Fejlbehandling med døden til følge undersøges i Hørsholm

En ældre borger, der har været indlagt på De Midlertidige Pladser på Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm, afgik ved døden den 13. februar. Hørsholm Kommune formoder, at en tragisk fejl er årsag til dødsfaldet.

Derfor har Hørsholm Kommune igangsat en grundig undersøgelse – en såkaldt kerneårsagsanalyse – der skal afdække forløbet samt anvise handlinger, så hændelsen ikke gentager sig. Hændelsen er også meldt til Styrelsen for Patientsikkerhed.

En borger afgik i den 13. februar ved døden på hospitalet efter at have været indlagt på De Midlertidige Pladser i Hørsholm Kommune. Årsagen til det tragiske dødsfald formodes at være en fejl i en rutineprocedure i forbindelsen med plejen af borgeren.

”Jeg vil på vegne af Hørsholm Kommune beklage hændelsen dybt. Det er sandsynligvis en tragisk fejl, der har fået den værst tænkelige konsekvens, ” siger Jan Dehn, direktør for Velfærd og Kultur. ”Vi har fuld fokus på at gennemgå sagen ned til mindste detalje. Borgere og pårørende skal vide, at vi tager hændelsen meget alvorligt og vil gøre alt for, at det ikke sker igen. ”

Som følge af hændelsen har Hørsholm Kommune iværksat en grundig og minutiøs undersøgelse, en såkaldt kerneårsagsanalyse, af hændelsesforløbet. Kerneårsagsanalysen har både til formål at afdække hændelsesforløbet og årsagen til fejlen. Samtidig vil analysen udpege nødvendige tiltag, der skal iværksættes for at forhindre, at lignende hændelser kan opstå. Undersøgelsen forventes at tage adskillige uger.

Styrelsen for Patientsikkerhed er også blevet orienteret om hændelsen og har oprettet en tilsynssag.

De Midlertidige Pladser er et kommunalt tilbud til borgere, der i en kort periode har behov for ekstra pleje, f.eks. efter et hospitalsophold, inden borgen skal tilbage til eget hjem eller på et plejecenter. De Midlertidige Pladser modtager også borgere, der er i sin sidste terminale fase af sit liv.

Kommentarer